8 lutego 2017

Podlegające ustawie

UWAGA
Jeśli u Państwa przy przeglądaniu zamówień publicznych pojawia się komunikat „Błąd 404. Strona nie została znaleziona!”, proszę w pasku adresu zamienić ‘www’ na ‘old’.
Przykład – błędny adres: http://www.ko.olsztyn.pl/new/files/SIWZ.pdf,
poprawny adres: http://old.ko.olsztyn.pl/new/files/SIWZ.pdf.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2017

61579 – 2017 – Olsztyn: Szkolenie nt. Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego

61530 – 2017 – Olsztyn: Szkolenie nt. „Sytuacja kryzysowa w szkole”

Szkolenia w zakresie programowania

Konferencja nt. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Polska niezwykła”

33638 – 2017 – Olsztyn: Konferencja nt. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

33428 – 2017 – Olsztyn: Szkolenia w zakresie edukacji przez szachy

___________________________________________________________

2016

343519 – 2016 – Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i sieciowego do Kuratorium Oświaty w Olsztynie

322384 – 2016 – Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i sieciowego do Kuratorium Oświaty w Olsztynie

321595 – 2016 – Szkolenie dla nauczycieli w zakresie doskonalenia nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówek

321543 – 2016 – Usługa zorganizowania i przeprowadzenia konferencji i warsztatów z udziałem nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego nt. „Różne formy rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów”

321424 – 2016 – Usługa zorganizowania i przeprowadzenia konferencji i warsztatów z udziałem nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego nt. „Sienkiewicz na nowo czytany”

308585 – 2016 – Olsztyn: Szkolenie „Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole”

WKWO.531.6.2016.AP – Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu – Bezpieczna i przyjazna szkoła

166329 – 2016 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla Kuratorium Oświaty w Olsztynie

159379 – 2016 – Szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego

163429 – 2016 – Szkolenie: Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole

85655 – 2016 – Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

33177 – 2016 – Przeprowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego w różnych formach, dla nauczycieli województwa warmińsko­-mazurskiego, w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

WAP.272/P.1.2016.MB – Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2016 r.

___________________________________________________________

2015

304286 – 2015 – Przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

122150 – 2015 – Przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego

55240000-4 – 2015 – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2015 r.

___________________________________________________________

2014

2014/S 073-126346 – Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko- mazurskiego

211688 – 2014 – Olsztyn: przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

106605 – 2014 – Olsztyn: przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

___________________________________________________________

2013

533130 – 2013 – Sukcesywny zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie w 2014 roku

265924 – 2013 – Organizacja wypoczynku letniego w postaci 10-dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu wojewodztwa warmińsko-mazurskiego w 2013 roku

235416 – 2013 – Organizacja wypoczynku letniego w postaci 10 – dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w 2013

2013/S 082-138249 – Organizacja wypoczynku letniego w postaci 10 – dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w 2013 roku

173624 – Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2013 form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

___________________________________________________________

2012

Numer ogłoszenia: 490484 – 2012 – Przetarg Paliwo

458194 – 2012 – Przetarg PALIWO

Numer ogłoszenia: 256364 – Granty Kuratora

Numer ogłoszenia: 239816 – Wypoczynek dzieci i młodzieży

Numer ogłoszenia: 197262 – Wypoczynek dzieci i młodzieży

Numer ogłoszenia: 158710 – Granty Kuratora Oświaty

Numer ogłoszenia: 127310 – Wypoczynek dzieci i młodzieży

___________________________________________________________

2011

Przetarg Paliwo – Numer ogłoszenia: 420470 – Przetarg Paliwo

GRANTY KURATORA

Numer ogłoszenia: 219244 – 2011 – Granty

204994 – 2011 – Wypoczynek dzieci i młodzieży

171197 – Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

WO.272.1.2011.MB – Zorganizowanie 14-dniowych turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin ubogich mieszkających na stałe na terenie województwa warmińsko–mazurskiego

WO.272.2.2011.MB – Granty Kuratora Oświaty w 2011 r.

Ułatwienia dostępu