5 maja 2017

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

WAP.272/P.8.2017.MB                                                                   Olsztyn,   4 maja  2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  którego przedmiotem jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia nt. „Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego” (ogłoszenie nr 61579 -2017 z dnia 2017-04-07 r.), zostało unieważnione na podstawie art.. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI
KURATOR OŚWIATY

/……./

 

 

Ułatwienia dostępu