Kategoria: Archiwum

2 października 2017

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Załączniki Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Data: 2017-10-12, rozmiar: 22 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-10-10, rozmiar: 19 KB Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia Data: 2017-10-02, rozmiar: 26 KB Załącznik nr 1 – Formularz oferty Data: 2017-10-02, rozmiar: 59 KB Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy Data: 2017-10-02, rozmiar: 38 KB Załącznik […]

7 września 2017

Granty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załączniki Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Data: 2017-09-28, rozmiar: 637 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-09-20, rozmiar: 22 KB Załącznik 6_Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji Data: 2017-09-18, rozmiar: 44 KB Modyfikacja treści SIWZ Data: 2017-09-13, rozmiar: 19 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II Data: 2017-09-13, rozmiar: 15 KB Odpowiedź na zapytanie oferenta Data: 2017-09-13, […]

8 czerwca 2017

„Wypoczynek dzieci i młodzieży”

Załączniki Zawiadomienie o wynikach Data: 2017-06-28, rozmiar: 376 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-06-19, rozmiar: 339 KB Załącznik nr 7 – Krainy geograficzne Data: 2017-06-08, rozmiar: 250 KB Załącznik nr 3 – Projekt umowy Data: 2017-06-08, rozmiar: 38 KB Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2017-06-08, rozmiar: 38 KB […]

2 czerwca 2017

„Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego”

Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2017-06-22, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 1 – Formularz oferty Data: 2017-06-02, rozmiar: 56 KB Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy Data: 2017-06-02, rozmiar: 37 KB Załącznik nr 3 – Wykaz osób Data: 2017-06-02, rozmiar: 40 KB Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2017-06-02, […]

2 czerwca 2017

„Nauka programowania w szkole”

Informacja z otwarcia ofert w  dniu 18 sierpnia 2017 r godz. 10:30     Zamawiający zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauki programowania w szkole na poszczególne części przeznaczono kwoty: Część 1 –  12.900,00 zł, […]

1 czerwca 2017

„Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur artystyczną inspiracją w pracy z dziećmi i młodzieżą”

Załączniki Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Data: 2017-06-29, rozmiar: 553 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-06-09, rozmiar: 267 KB Załącznik nr 5 – Wzór umowy Data: 2017-06-01, rozmiar: 114 KB Załącznik nr 1 – Formularz oferty Data: 2017-06-01, rozmiar: 58 KB Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy Data: 2017-06-01, rozmiar: 37 KB Załącznik nr […]

1 czerwca 2017

„Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole”

Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2017-06-29, rozmiar: 408 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-06-09, rozmiar: 266 KB Załącznik nr 5 – Wzór umowy Data: 2017-06-01, rozmiar: 113 KB Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2017-06-01, rozmiar: 38 KB Załącznik nr 3 – Wykaz osób Data: 2017-06-01, rozmiar: 40 […]

18 maja 2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Polska niezwykła”

Załączniki ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Polska niezwykła” Data: 2017-05-18, rozmiar: 127 KB

5 maja 2017

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

WAP.272/P.8.2017.MB                                                                   Olsztyn,   4 maja  2017 r.     ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania   Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  którego przedmiotem jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia nt. „Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego” (ogłoszenie nr 61579 -2017 z dnia 2017-04-07 r.), zostało unieważnione na podstawie art.. […]

8 lutego 2017

Podlegające ustawie

UWAGA Jeśli u Państwa przy przeglądaniu zamówień publicznych pojawia się komunikat „Błąd 404. Strona nie została znaleziona!”, proszę w pasku adresu zamienić ‘www’ na ‘old’. Przykład – błędny adres: http://www.ko.olsztyn.pl/new/files/SIWZ.pdf, poprawny adres: http://old.ko.olsztyn.pl/new/files/SIWZ.pdf. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2017 61579 – 2017 – Olsztyn: Szkolenie nt. Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej […]