30 marca 2017

Szkolenia w zakresie programowania

Załączniki

Ogłoszenie
Data: 2017-03-30, rozmiar: 284 KB
SIWZ
Data: 2017-03-30, rozmiar: 526 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-03-30, rozmiar: 56 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-03-30, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-03-30, rozmiar: 41 KB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data: 2017-03-30, rozmiar: 119 KB
Unieważnienie
Data: 2017-04-13, rozmiar: 32 KB

Ułatwienia dostępu