18 sierpnia 2017

Raport z badania Nastolatki 3.0

Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych,

Nauczyciele,

Przedstawiciele organów prowadzących
województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

Szanowni Państwo,

zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem naukowym z ogólnopolskich badań młodzieży „Nastolatki 3.0”. Badania zostały zrealizowane przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK.

Celem badań była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urzą­dzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń
i sposobów reagowania na przemoc.

Publikacja przedstawia szeroki obraz polskiej młodzieży w cyfrowym świecie, prezentując szczegółowe dane dotyczące deklaracji nastolatków w zakresie m.in. czasu i celów użytkowania Internetu, wykorzystywania zasobów internetowych w edukacji, tożsamości internetowej, zachowań ryzykownych i przemocy słownej w cyberprzestrzeni. W raporcie znalazły się również rekomendacje, kierowane do rodziców, nauczycieli, pedagogów, środowisk akademickich oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

Nastolatki_3_0_interaktywny

 

Z poważaniem,

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Wojciech Cybulski

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

 

Ułatwienia dostępu