21 sierpnia 2017

Spis SIO wg stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej  przypomina, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016.1927 – j.t., zm. Dz. U.2016.1010-art. 5, Dz. U.2016.1984-art. 21).

Program do wprowadzania danych (wersja 3.23) w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych” został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 16 sierpnia 2017 roku.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.

Dodatkowe informacje:

 

Ułatwienia dostępu