10 listopada 2017

Reforma oświaty w szkołach wiejskich Gminy Mrągowo

7 listopada 2017 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki odwiedził szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Mrągowo. W placówkach omawiano kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem oświaty. Zwrócono także uwagę na problemy małych szkół na terenie wiejskim. Podczas spotkania z Wójtem Gminy Mrągowo – Panem Jerzym Krasińskim, dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami kurator podkreślił ważną rolę nauczycieli w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia, przekazywania uczniom wartości i wzorców postępowania. Zaakcentował, że dobra współpraca szkoły i rodziców jest bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości uczniowie zaprezentowali występy artystyczne.

Ułatwienia dostępu