15 listopada 2017

Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Gminie Jedwabno

14 listopada 2017 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki odwiedził Gminę Jedwabno. Celem wizyty było bliższe poznanie warunków, w jakich funkcjonuje szkoła. W spotkaniu uczestniczyły również Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz wizytatorzy Joanna Jabłońska i Agnieszka Kardaś.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z władzami gminy: Wójtem Sławomirem Ambroziakiem, Przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Brzóską, Zastępcą Przewodniczącej Rady Gminy Sylwestrem Janowskim oraz inspektorem ds. oświaty Barbarą Kiwicką. Rozmowa dotyczyła sieci szkół w gminie.

Podczas wizyty w Zespole Szkół w Jedwabnie kurator wręczył nagrody zwycięzcom Szkolnego konkursu czytelniczo-historycznego „Józef Piłsudski”. Pobyt w placówce uświetnił występ szkolnego zespołu wokalnego „Forte”, który przedstawił swój różnorodny repertuar przygotowany pod opieką Ewy Przychodzkiej – wicedyrektora i nauczyciela muzyki. Uczniowie klasy IIIa zaprezentowali występ patriotyczny.

Kurator spotkał się także z nauczycielami szkoły i rodzicami uczniów. Zwrócił szczególną uwagę na znaczenie wychowania dzieci i młodzieży w świecie wartości, podziękował nauczycielom za codzienną pracę oraz zaakcentował ich rolę jako „mistrzów” w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Przedstawił również pierwsze wyniki wprowadzania reformy edukacji, w szczególności w kontekście wzrostu liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku szkolnym 2017/2018.

Ułatwienia dostępu