21 lutego 2018

Spotkanie zespołu konsultacyjnego Szkół Promujących Zdrowie

20 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Zespołu konsultacyjnego Szkół Promujących Zdrowie z Warmińsko-Mazurskim Wicekuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim. Dyrektorzy reprezentujący SPZ przedstawili wypracowane działania w zakresie upowszechniania informacji dotyczących lekkich tornistrów oraz sposobów uświadamiania uczniom i rodzicom negatywnych następstw wynikających z przeciążeń, a także zaprezentowali przykłady dobrych praktyk wypracowane przez szkoły. Wybrane przykłady zostaną zaprezentowane podczas Konferencji „Edukacja dla zdrowia”, która odbędzie się 14 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Ułatwienia dostępu