8 marca 2018

O wyborze zawodu w powiecie kętrzyńskim

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w miniony wtorek, 6 marca br. wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu w związku z jej udziałem w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM. Mój Profil”. Na spotkanie przybyli uczniowie ze szkół powiatu kętrzyńskiego, którzy przystąpili do projektu. Szkolni koordynatorzy, przedstawiciele pracodawców, a także władz miasta i powiatu rozmawiali o możliwościach współpracy w obszarze kształcenia zawodowego. Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie programu dla wyboru ścieżki edukacyjnej przez młodych ludzi.

Nasz program – powiedział kurator oświaty – ma ułatwić podejmowanie przez uczniów decyzji odnośnie edukacji, dalszego kształcenia. Chcemy pokazywać im najbliższe środowisko pracy, umożliwić poznanie firm, zakładów, które mogą w przyszłości stać się miejscem pracy młodych ludzi. Ale przede wszystkim zależy nam, aby uczniowie dokonywali świadomych wyborów, wiedząc, że zdobycie konkretnego zawodu daje szansę zatrudnienia. Dla osiągnięcia tego celu nieodzowna jest współpraca szkół, lokalnych pracodawców i samorządów.

Podczas konferencji mówiono nie tylko o założeniach programu, ale również zaprezentowano relację z przebiegu wycieczki zawodoznawczej, w której uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łankiejmach. Konferencja w Reszlu otwiera cykl spotkań w powiatach, w których szkoły realizują program „LABORATORIUM. Mój Profil”.

Ułatwienia dostępu