29 marca 2018

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie – 14 marca 2018 r.

W dniu 14 marca 2018 r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie odbyli wycieczkę zawodoznawczą do Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku. Młodzież podczas wizyty w przedsiębiorstwie dowiedziała się, że Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku to największy w regionie producent rur kanalizacyjnych z PVC-U, a także producent listew podparapetowych. Zastosowanie profili przy montażu okien decyduje o stopniu izolacji termicznej i dźwiękowej mieszkań i domów.

Młodzież była bardzo zainteresowana informacjami przekazywanymi przez koordynatora Programu Laboratorium, wskazanego przez Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku.

Ułatwienia dostępu