29 marca 2018

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie – 13 marca 2018 r.

W ramach realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium” w dniu 13 marca 2018r. uczniowie klas trzecich gimnazjalnych wraz z opiekunami odwiedzili firmę Safilin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie.

Podczas zapoznawania się z pracą przedsiębiorstwa młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką pracy bezpośrednio na linii produkcyjnej, w laboratorium i w magazynie. Na wstępie wszyscy uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami BHP, obowiązującymi w Firmie. Następnie poznali techniki przetwarzania lnu.

Zainteresowanie młodzieży wzbudził sposób przekształcania rośliny, stopniowo z małego „strzępka” przypominającego kawałek waty w solidną nić. Młodzież obserwowała pracę osób obsługujących maszyny nawijające i obrabiające różnego rodzaju przędzę, pracę laboranta, który wykonywał wszystkie testy wytrzymałościowe związane z produkcją nitki lnianej, a także pracę w magazynie.

Uczniowie byli pełni podziwu i uznania dla osób wykonujących wszystkie czynności związane z produkcją przędz lnianych.

Ułatwienia dostępu