27 kwietnia 2018

Seminarium branżowe w powiecie działdowskim

20 kwietnia br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie odbyło się seminarium branżowe z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, pracodawców lokalnych, dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz doradców zawodowych.

Kurator oświaty, podkreślając rolę przedsiębiorców w systemie kształcenia zawodowego oraz znaczenie współpracy szkół i pracodawców, zachęcał do dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi procesu kształcenia zawodowego oraz określenia potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas spotkania zwrócono m.in. uwagę na rolę pracodawców w rozwoju kształcenia zawodowego oraz konieczność ciągłego rozwoju kadry nauczycieli kształcenia zawodowego. Wszystkie zmiany mają służyć odbudowie szkolnictwa zawodowego, przygotować młodzież do zawodu i dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

FILM

Ułatwienia dostępu