17 maja 2018

Wychowanie ku wartościom jako wyzwanie i zadanie szkoły

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 14 maja br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego odbyła się konferencja z cyklu Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej. Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Konferencja pt. Wychowanie ku wartościom jako wyzwanie i zadanie szkoły spotkała się z dużym zainteresowaniem dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek naszego województwa.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu Sebastiana Nowakowskiego z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie pt. Patriotyzm wczoraj i dziś. Prelegent wskazywał na rolę rodziny, szkoły i instytucji w kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia zarówno w przeszłości jak i dziś. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podczas wystąpienia podkreślał, że wychowanie patriotyczne jest ciągłym wyzwaniem i zadaniem szkoły. W czasie konferencji mówiono także o znaczeniu edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom jako podstawie budowania wspólnoty życia, pracy i służby Ojczyźnie w szkole. Prof. dr hab. Krystyna Chałas Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL nakreśliła personalistyczną koncepcję człowieka i jej konsekwencje dla wychowania szkolnego, w tym dla pracy nauczycieli. Wskazywała na integralny rozwój ucznia jako cel nadrzędny szkoły.

„Nie ma wychowania bez wartości. Wychowanie bez wartości jest jak pusty dzwon bez serca, który mimo rozkołysania nie wyda pożądanych dźwięków” – mówiła prof. Krystyna Chałas.

Temat aksjologizacji wychowania przez środowisko szkolne podjęła również dr hab. Zdzisława Kobylińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ostatnim elementem spotkania był panel „dla Niepodległej”, w czasie którego zaprezentowano przykłady dobrych praktyk dotyczące funkcji patrona szkoły w budowaniu przestrzeni aksjologicznej oraz kształtowania postaw patriotycznych poprzez realizację projektów edukacyjnych. W panelu swojego patrona zaprezentowała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku. Przedstawiono również dwa projekty edukacyjne: „Katyń – ważna karta w historii walk o niepodległość” – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie oraz „Powrócisz tu… – Młodzi, Nieugięci, w oczach współczesnej młodzieży” – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.

Załączniki

Ułatwienia dostępu