25 maja 2018

Spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty z Zespołem ds. edukacji włączającej

Zespół ds. edukacji włączającej, w skład którego wchodzą dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, spotkał się 23 maja br. z Warmińsko-Mazurskim Wicekuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim w celu podsumowania podejmowanych działań, dotyczących wdrażania edukacji włączającej. Dyrektorzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przedstawili sposoby wspierania szkół i placówek w zakresie edukacji włączającej. Podkreślili, że nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony rodziców i nauczycieli. Podczas spotkania dyrektorzy wypracowali wnioski i rekomendacje do pracy na kolejny rok szkolny. Wicekurator wyraził uznanie dla tak sprawnej i skutecznej pracy specjalistów w szkołach, bo to oznacza, że edukacja włączająca – zgodnie z założeniami reformy oświaty – jest efektywnie wprowadzana w placówkach województwa warmińsko-mazurskiego. Podziękował także pracownikom poradni za ich pracę i zaangażowanie oraz zaprosił do współpracy w przyszłym roku szkolnym.

Ułatwienia dostępu