25 maja 2018

Oferta studiów podyplomowych

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informuje o przygotowaniu oferty podyplomowych studiów kwalifikacyjnych:

„Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” – studia adresowane do nauczycieli, którzy chcieliby nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzania zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

Szczegółowe informacje: rekrutacja.uwm.edu.pl

Kontakt: magda.bialach@uwm.edu.pl  tel. 89 523 89 46

„Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej” – studia adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy chcieliby nabyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych.

Szczegółowe informacje: rekrutacja.uwm.edu.pl

Kontakt: anna.zellma@uwm.edu.pl tel. 600 747 470 ; barbara.rozen@uwm.edu.pl  tel. 509 591 132

Ułatwienia dostępu