24 października 2018

Ogłoszenie nr 639959-N-2018: Konferencja „Szkoła wierna dziedzictwu – wychowanie ku wartościom patriotycznym”

Załączniki

Zawiadomienie o wynikach przetargu
Data: 2018-11-05, rozmiar: 618 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-10-31, rozmiar: 367 KB
Ogłoszenie nr 639959
Data: 2018-10-24, rozmiar: 396 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-10-24, rozmiar: 762 KB
Załącznik Nr 1 - Formularz_oferty
Data: 2018-10-24, rozmiar: 67 KB
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2018-10-24, rozmiar: 36 KB
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób
Data: 2018-10-24, rozmiar: 41 KB
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Data: 2018-10-24, rozmiar: 133 KB
Załącznik Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2018-10-24, rozmiar: 368 KB

Ułatwienia dostępu