9 października 2018

Granty – Przeprowadzenie konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów (633672-N-2018)

Załączniki

Zawiadomienie o wynikach przetargu
Data: 2018-10-24, rozmiar: 455 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-10-19, rozmiar: 23 KB
Ogłoszenie nr 633672-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.
Data: 2018-10-09, rozmiar: 435 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-10-10, rozmiar: 838 KB
Załącznik Nr 1_Formularz_oferty
Data: 2018-10-09, rozmiar: 67 KB
Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy
Data: 2018-10-09, rozmiar: 36 KB
Załącznik Nr 3_Wykaz osób
Data: 2018-10-09, rozmiar: 41 KB
Załącznik Nr 5_Wzór umowy
Data: 2018-10-09, rozmiar: 133 KB

Ułatwienia dostępu