30 października 2018

Szkoły z Certyfikatem Piłka Nożna w Szkole

29 października 2018 r. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Wojciech Cybulski, uczestniczył w uroczystości wręczenia certyfikatów szkołom uczestniczącym w programie „Piłka nożna w szkole” zorganizowanym pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbyła się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej „Piłka nożna w szkole” przyznawany jest wyróżniającym się szkołom i placówkom oświatowym prowadzącym zajęcia sportowe z uczniami w zakresie piłki nożnej. Kurator podziękował władzom związku, dyrektorom, trenerom oraz nauczycielom, którzy wspierają rozwój i zainteresowania młodych ludzi. W trakcie swojego wystąpienia zaznaczył, że sukces odniesiony przez uczniów to suma talentu i codziennej pracy. Certyfikaty otrzymało 30 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego (26 szkół podstawowych i 4 szkoły średnie). Jakość i poziom spełniania wymagań potwierdza liczba przyznanych gwiazdek w każdym z pięciu obszarów oceny, tj.: baza sportowa, funkcjonowanie w szkole oddziałów sportowych o profilu piłka nożna lub innych form dodatkowych zajęć sportowych o profilu piłka nożna, prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kierunkowo kadrę nauczycieli-trenerów, udział uczniów w piłkarskich rozgrywkach szkolnych, międzyszkolnych, prowadzenie ścisłej współpracy z wybranym Klubem zrzeszonym w WMZPN. Wraz z certyfikatami przedstawiciele szkół otrzymali zestaw materiałów szkoleniowych (książki, czasopisma) dotyczące piłki nożnej dzieci i młodzieży, a nauczyciele prowadzący zajęcia w szkołach otrzymali koszulki sportowe z logo Warmińsko–Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Drugi nabór do projektu „Piłka Nożna w Szkole” odbędzie się w listopadzie 2018 r.

Szczegóły na stronie: wmzpn.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu