5 listopada 2018

Rozstrzygnięcie konkursu Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” – lista nagrodzonych szkół/placówek

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko – mazurskiego 

Na wniosek Kapituły Konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty następującym szkołom i placówkom:

 1. Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu
 3. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu
 4. Przedszkole Miejskie Nr 32 w Olsztynie
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie
 6. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Radziejach
 7. Szkoła Podstawowa w Windzie
 8. Przedszkole Nr 5 w Elblągu
 9. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu
 10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie
 11. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
 12. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Jagiellończyka w Elblągu
 13. Przedszkole Nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim
 14. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach
 15. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu
 16. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach
 17. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
 18. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu
 19. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
 20. Przedszkole Nr 33 w Elblągu
 21. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach
 22. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Elblągu
 23. Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy
 24. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
 25. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku
 26. Samorządowe Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie
 27. Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim
 28. Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach
 29. Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim
 30. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Gratulujemy wyróżnionym placówkom. Dziękujemy za pracę włożoną w realizację celów określonych
w regulaminie konkursu. Szkoły biorące udział w konkursie integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz środowiska przyrodniczego, a także podejmują liczne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Zadania, które realizują są motywacją do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy w zakresie ekologii, poszanowania zasobów środowiska i zrównoważonego rozwoju.

O terminie wręczenia certyfikatów nagrodzone szkoły/placówki zostaną powiadomione odrębnym pismem.

Ułatwienia dostępu