30 listopada 2018

Wręczenie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”                    

Podejmowane przez Państwa szkoły i placówki działania przynoszą konkretne efekty wychowawcze w kształtowaniu tożsamości narodowej uczniów i ich identyfikacji z Rzeczpospolitą Polską. Przyczyniają się także do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy. Taka postawa jest godnym naśladowania elementem wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży – tak gratulował Warmińsko–Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski dyrektorom i nauczycielom szkół wyróżnionych Certyfikatem W-MKO „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”

Uroczystość miała miejsce 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas spotkania program patriotyczny zaprezentowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie. Jest to szkoła, która otrzymała Certyfikat w roku 2017.

W bieżącym roku tytułem „Szkoły Wiernej Dziedzictwu” nagrodzonych zostało 76 szkół i placówek z województwa warmińsko-mazurskiego. Certyfikaty przyznawane są za podejmowanie zintegrowanych działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia oraz przynależności do określonej wspólnoty, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

Ułatwienia dostępu