22 stycznia 2019

Wspieranie szkół w procesie rekrutacji 2019/2020

Kuratorium Oświaty w Olsztynie podjęło działania w zakresie wspierania szkół w procesie rekrutacji, a uczniów – w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. W tym celu w terminie 14-18 stycznia 2019 r. odbyły się spotkania we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestniczyli w nich wizytatorzy, przedstawiciele organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne oraz dyrektorzy tych szkół, pracownicy powiatowych urzędów pracy i powiatowi koordynatorzy ds. doradztwa zawodowego. Podczas spotkań wizytatorzy przedstawili zasady i terminy rekrutacji 2019/2020, a także omówili wyniki ankiety „Szkoła moich marzeń” skierowanej do uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów w danym powiecie, dotyczącej ich wyborów edukacyjnych. Przedstawiciele JST zaprezentowali przygotowane oferty edukacyjne w powiatach, co pokazało, że od 1 września 2019 r. dla wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów są przygotowane miejsca w szkołach na kolejnym etapie kształcenia. Pracownicy PUP i doradcy zawodowi przedstawili jakiego rodzaju wsparcie kierują do uczniów oraz przybliżyli plany dalszych działań w szkołach. W trakcie wspólnych dyskusji uczestnicy zaproponowali rozwiązania wspierające proces rekrutacji w powiatach oraz wypracowali istotne wnioski.

W Olsztynie w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedstawicielami ww. instytucji uczestniczył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki, który zadeklarował chęć współpracy z samorządem w zakresie rekrutacji. Zachęcał dyrektorów szkół publicznych prowadzonych przez inne niż samorząd podmioty, aby włączyli się do wspólnego procesu rekrutacji, co ją usprawni i przełoży się na jej większą skuteczność. Byłoby to z korzyścią dla uczniów, rodziców, szkół i organów prowadzących.

Kolejnym etapem działań kuratorium oświaty będą po feriach spotkania z rodzicami uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów w celu przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej rekrutacji.

Ułatwienia dostępu