26 marca 2019

Ełk – podsumowanie działania w powiatach w ramach programu „Laboratorium. Mój Profil”

22 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil” w powiatach: ełckim, giżyckim, gołdapskim, piskim i oleckim. W spotkaniu udział wzięli m.in. dyrektorzy, szkolni koordynatorzy programu, powiatowi doradcy zawodowi oraz przedstawiciele przedsiębiorstw uczestniczących w Programie, a także uczniowie i rodzice. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. pan Jerzy Gosiewski poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz pan Marek Chojnowski Starosta Ełcki.

Podczas konferencji zapoznano uczestników z dotychczasowym przebiegiem działań w zakresie realizacji Programu w powiatach: ełckim, giżyckim, gołdapskim, piskim i oleckim. Podkreślono znaczenie udziału pracodawców w dualnym systemie kształcenia zawodowego, roli rodziców w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej ich dzieci, a także szkolnego doradztwa zawodowego. Zapoznano również zebranych ze sposobem rekrutacji uczniów do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020.

Przedsiębiorcy podzieli się własnymi doświadczeniami związanymi z organizacją wycieczek zawodoznawczych, a uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach zaprezentowali swój udział w wycieczkach do zakładów pracy.

Konferencja jest kolejną z cyklu spotkań w powiatach, w których szkoły realizują program „LABORATORIUM. Mój Profil”.

Ułatwienia dostępu