11 kwietnia 2019

Za nami dwa dni egzaminu gimnazjalnego

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Za nami dwa dni egzaminu gimnazjalnego, który we wszystkich szkołach województwa warmińsko-mazurskiego przebiegł zgodnie z planem. Dziękuję Dyrektorom za sprawną organizację egzaminów – to pokazuje, że stanęli Państwo na wysokości zadania. Słowa podziękowania kieruję do nauczycieli, którzy nie zostawili swoich uczniów w tak ważnej dla nich chwili. Towarzyszyli im Państwo w dotychczasowej edukacji i pozostali obecni w dniu egzaminu. Składam ogromne wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel i uczestniczyły w zespołach nadzorujących egzaminy oraz otoczyły opieką i wsparciem młodzież. Dziękuję również jednostkom samorządu terytorialnego za zaangażowanie i współpracę.

Jednocześnie proszę Państwa Dyrektorów o bezpośredni kontakt z wizytatorami w celu zgłaszania potrzeby wspomagania Waszych działań w zakresie organizacji egzaminów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu