21 maja 2019

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

Informujemy, że na platformie nadzoru pedagogicznego zostanie udostępniony 24 maja 2019 r. arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Arkusz należy wypełnić w terminie do 3 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 55 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 2 pkt 11, § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).

W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 55 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) są przeprowadzane badania służące ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek. Nadzór pedagogiczny jest realizowany m.in. w formie monitorowania, czyli czynności obejmujących zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu diagnozowania prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki – § 2 pkt 11, § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Ułatwienia dostępu