28 maja 2019

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe otrzymało 20 organów prowadzących dla 25 szkół na ogólną kwotę 1 489 807,31 zł.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym znajduje się w załączeniu.

Załączniki

Ułatwienia dostępu