1 lipca 2019

Program Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zaprasza uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzieci szkół podstawowych woj. pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do udziału w programie „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI”.

Głównym celem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody i szeroko rozumianej gospodarki wodnej oraz zasad bezpiecznego korzystania z wody.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.rzgw.gda.pl

Ułatwienia dostępu