30 sierpnia 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

Rodzice i Opiekunowie

Absolwentów szkół podstawowych

WAP.021.39.2019.MP Olsztyn, dnia sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca
2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach po rekrutacji uzupełniającej w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania
przez dyrektorów szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników
i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Ułatwienia dostępu