30 sierpnia 2019

Konkurs ,,Fizyczne Ścieżki” oraz program ,,Detektory dla szkół”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN jest organizatorem konkursu ,,Fizyczne Ścieżki”. Konkurs objęty jest patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs skierowany jest do zespołów uczniowskich z klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają kategorię, w której chcą wystąpić. Mogą przedstawić pracę naukową, zaprezentować pokaz zjawiska fizycznego, bądź napisać pracę literacką na temat związany z fizyką, w formie eseju.

Na prace konkursowe organizator czeka do 31.01.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie: www.fizycznesciezki.pl

W ramach projektu ,,Detektory dla szkół” Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych, oferuje uczniom oraz nauczycielom szkół ponadpodstawowych wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera – Mullera oraz liczników promieniowania kosmicznego. Warunkiem jest przygotowanie projektu opisującego wykorzystanie ww. liczników do pomiarów zjawiska promieniotwórczości. W projekcie powinny zostać zawarte takie informacje jak cel, rodzaj wykonywanych pomiarów, proponowany czas trwania (nie dłużej niż 3 tygodnie) i ilość objętych nim uczniów. Formularz przygotowany do uzupełnienia znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wypełnione formularze oraz ewentualne pytania można przesyłać przez cały rok, na adres sekretariatu Działu Edukacji i Szkoleń: deis@ncbj,gov.pl

Więcej informacji na temat możliwości wypożyczenia detektorów promieniowania jonizującego znajduje się na stronie internetowej Działu Edukacji i Szkoleń: www.ncbj.gov.pl/deis

Ułatwienia dostępu