6 września 2019

Konkurs im. Stanisława Jopka dla uczniów od 9 lat

Informujemy, że Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE pan Jacek Boniecki zaprasza utalentowanych uczniów do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Jopka.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap przesłuchania regionalne – w województwie warmińsko-mazurskim 10-11 października 2019 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1;

II etap wraz z koncertem galowym – 23-26 października 2019 r. w siedzibie PZLPiT Mazowsze
w Karolinie – Otrębusy pod Warszawą.

Nagrody: I – 6000 zł, II – 4000 zł, III – 2000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 października 2019 r., pocztą elektroniczną: konkurs.jopek@ceik.eu
lub tradycyjną: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn z dopiskiem
JOPEK KONKURS.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach: www.mazowsze.waw.pl oraz www.ceik.eu .

Naszym uczniom życzymy wspaniałych doświadczeń i sukcesów.

Ułatwienia dostępu