6 września 2019

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020                                                                                                        

Uroczysta inauguracja roku szkolnego miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Wojciecha w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli. W wydarzeniu, oprócz kadry nauczycielskiej, pracowników szkoły i uczniów, wzięli udział licznie przybyli Goście, w tym Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W swoim przemówieniu skierowanym do uczniów, rodziców i nauczycieli kurator oświaty pogratulował pierwszoklasistom wyboru szkoły oraz podkreślił rolę nauczycieli w prowadzeniu uczniów do sukcesów edukacyjnym oraz ku dorosłości poprzez właściwy proces wychowawczy. Życzył również uczniom efektywnej nauki, nabywania nowych umiejętności oraz odkrywania swoich talentów i pasji. 

Symbolicznym gestem było posadzenie Dębu Pokoju na boisko przy ZSO z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość zakończyła się montażem słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży, nawiązującym tematycznie do rocznicy.

Ułatwienia dostępu