9 września 2019

Szkoła Promująca Zdrowie – Międzywojewódzkie seminarium placówek kształcenia specjalnego

5 września 2019 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się trzecie Międzywojewódzkie seminarium placówek kształcenia specjalnego realizujących projekt Szkoła Promująca Zdrowie. Swoim dorobkiem i doświadczeniem podzielili się przedstawiciele szkół i ośrodków biorących udział pilotażu koncepcji i narzędzi do autoewaluacji w szkołach specjalnych.

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 37 w Gdańsku oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu przedstawili korzyści dla szkoły i uczniów wynikające z realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie w odniesieniu do wykorzystywanych w pilotażu narzędzi do autoewaluacji. Etapy wdrażania projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” w placówce zaprezentowali przedstawiciele Społeczności Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Ostródzie. O zajęciach w parku zwierząt i arboretum jako sposobie na zachęcanie dzieci do poznawania świata przyrody i zjawisk w nim zachodzących opowiedzieli nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, natomiast z działaniami podjętymi w ramach promocji zdrowia na terenie placówki z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami oraz środowiskiem lokalnym zapoznał zgromadzonych dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki mówiąc o działaniach placówek w zakresie promocji zdrowia przytoczył łacińską maksymę „Morbum evitare quam curare facilius est” („Lepiej zapobiegać niż leczyć”) oraz podziękował dyrektorom i nauczycielom za wdrażanie i realizację w szkołach i placówkach programów profilaktycznych oraz edukacji zdrowotnej. Podsumowując spotkanie wyraził zadowolenie z faktu, że współpraca pomiędzy nauczycielami i specjalistami z placówek kształcenia specjalnego województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego tak twórczo się rozwija, oraz że pedagodzy biorący udział w projekcie Szkoła Promująca Zdrowie systematycznie dzielą się doświadczeniem i upowszechniają wartościowe, sprawdzone praktyki.

Ułatwienia dostępu