19 września 2019

Uczeń w ORW

W przypadku ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest wpisany do księgi uczniów danej szkoły, ale realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego w ORW, szkoła macierzysta powinna przypisać tego ucznia do oddziału podstawowego i wykazać posiadane przez ucznia
orzeczenie.

ORW ten sam uczeń również powinien być przypisany do oddziału. Uczeń w takim przypadku, będzie przypisany do oddziału zarówno w szkole, jak i w ORW.

Ułatwienia dostępu