1 marca 2020

Seminarium branżowe w powiecie działdowskim

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyło się Seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, najstarszej placówce kształcenia zawodowego powiatu działdowskiego. Seminarium było skierowane do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców zawodowych i pedagogów, kierowników szkolenia praktycznego, pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu działdowskiego oraz wielu instytucji wspierających szkolne doradztwo zawodowe. Organizatorami seminarium byli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Starosta Działdowski Paweł Cieśliński. Wśród obecnych byli także: Wicestarosta Działdowski Marian Brandt, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Antoni Górski, Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Karolina Knowska-Siwkowska, jak również przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemieślników i Pracodawców w Działdowie: Jerzy Stankiewicz i Czesław Libert oraz Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz.

Otwarcia konferencji dokonał Starosta Działdowski Paweł Cieśliński, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę szkolnictwa branżowego. Wicestarosta Działdowski Marian Brandt zwrócił uwagę na ważność współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego pomiędzy szkołą, samorządem i pracodawcami. Z kolei starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Marek Kozłowski podjął tematykę ucznia, który jako młodociany pracownik odpowiada dzisiejszym potrzebom rynku pracy.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat: „Obowiązki dyrektora szkoły
i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego – aspekty prawne (Irena Poździech – konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu), „Realizacja doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych” (Sylwia Długokięcka – koordynator działań
doradczych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie), „Laboratorium. Mój profil: program wspomagający ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej”(Joanna Górzyńska – powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego oraz Teresa Miecznik – koordynator Programu w firmie HEINZ-GLAS Działdowo), „Nowa Szkoła Branżowa – zmiany w kształceniu zawodowym” (Renata Iłeczko – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie), „Uczeń a młodociany pracownik” (Karolina Knowska-Siwkowska – Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby  Rzemiosła i Przedsiębiorczości).

Cennymi uwagami dotyczącymi właściwych wyborów zawodu podzielili się uczniowie szkół branżowych z Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie.

Seminarium zostało podsumowane podczas dyskusji kończącej wydarzenie.   

Relacja filmowa: https://moje-dzialdowo.pl/wiadomosci/o-ksztalceniu-zawodowym-i-przyszlosci-naszych-uczniow-malinowo-branzowe-10206106

 

Ułatwienia dostępu