16 czerwca 2020

WAP.272.9.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 2020-07-07, rozmiar: 145 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2020-06-16, rozmiar: 28 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2020-06-16, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data: 2020-06-16, rozmiar: 107 KB

Ułatwienia dostępu