3 lipca 2020

WAP.272.13.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2020-07-03, rozmiar: 28 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2020-07-03, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data: 2020-07-03, rozmiar: 105 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 2020-07-21, rozmiar: 144 KB

Ułatwienia dostępu