19 marca 2021

Arkusze oraz modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego z roku szkolnego 2020/2021

Arkusze konkursowe oraz modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych z roku szkolnego 2020/2021:

L. p. Konkurs przedmiotowy z: Arkusz Model
1 Języka polskiego PDF PDF
2 Matematyki PDF PDF
3 Języka angielskiego PDF PDF
4 Języka niemieckiego PDF PDF
5 Języka rosyjskiego PDF PDF
6 Biologii PDF PDF
7 Chemii PDF PDF
8 Fizyki PDF PDF
9 Geografii PDF PDF
10 Historii PDF PDF
11 Informatyki PDF PDF

Ułatwienia dostępu