2 kwietnia 2021

Erasmus+ roczny budżet na lata 2021-2027 przyjęty przez Komisję Europejską

Erasmus+: ponad 28 miliardów euro na wsparcie mobilności i edukacji dla wszystkich w Unii Europejskiej i poza nią.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wydała komunikat, w którym Komisja Europejska dnia 25 marca przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Nowy, odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Komunikat Komisji Europejskiej znajduje się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji: www.frse.org.pl

Roczny program prac na rzecz realizacji programu Erasmus+ w 2021 roku oraz terminy składania wniosków dostępne są w linkach:
ec.europa.eu
erasmusplus.org.pl

Ułatwienia dostępu