20 maja 2021

Ogólnopolski Konkurs Literacki dla młodzieży o Nagrodę Giętkiego Pióra

…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…
Juliusz Słowacki, Beniowski

W związku z 100. rocznicą urodzin Stanisława Lema, w ramach upowszechniania Jego twórczości, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza organizuje 6. Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę Giętkiego Pióra dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat.

Konkurs odbywa się w trzech etapach zakończonych Galą Finałową pod nazwą Lemowe marcepanki, która odbędzie się 4 grudnia 2021 r. w Warszawie.

I etap – napisanie eseju (1000 słów) pt.: Świat Lema.
II etap – moja bajka na przykładzie Bajek robotów Stanisława Lema.
III etap – opracowanie scenariusza spektaklu teatralnego na podstawie wybranej postaci lub wątku z Powrotu gwiazd Stanisława Lema.

Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Prace będą oceniane przez niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki Złotego/Srebrnego/Brązowego Giętkiego Pióra oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidzieli także dyplomy i nagrody dla nauczycieli/opiekunów finalistów Konkursu.

Najlepsze prace zostaną wydane w specjalnej pamiątkowej publikacji.

Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu dostępne są na stronie internetowej: gietkiepioro.pl

Ułatwienia dostępu