24 czerwca 2021

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 23 czerwca 2021 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej.

Odznaczenia i medale wręczyli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki powiedział, że uroczystość odbyła się z opóźnieniem, nie w Dniu Edukacji Narodowej, ale w przededniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021, aby uhonorować nauczycieli odznaczeniami państwowymi oraz Medalami Edukacji Narodowej i pogratulować osobom nagrodzonym w uznaniu za wieloletnie dokonania, cenne kompetencje, zaangażowanie i codzienną pracę. Wojewoda zwrócił również uwagę na wpływ pandemii na szkolnictwo – pandemia, jej rygory dotknęły również nasze szkoły, stawiając przed dyrektorami, kadrą pedagogiczną i uczniami prawdziwe wyzwanie.

Do wyjątkowej sytuacji, jaka miała miejsce w mijającym roku szkolnym, w swoim przemówieniu odniósł się również Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który, podkreślając uznanie wobec pracy nauczycieli oraz ich zasługi dla oświaty i wychowania, powiedział – z uwagi na reżim pandemiczny nie mogliśmy uhonorować naszych kolegów i koleżanek, dlatego dzisiaj jest to spotkanie. Spotkanie z udziałem […] osób, które uzyskają medale za wieloletnią pracę w zawodzie, a nade wszystko  medale Komisji Edukacji Narodowej, które są uznaniem pracy i osiągnięć nauczycieli.

Podczas uroczystości wyróżniających się nauczycieli nagrodzono odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Trzem osobom wręczone zostały Krzyże Zasługi – Złoty Krzyż Zasługi otrzymała 1 osoba, Srebrny Krzyż Zasługi – 1 osoba i Brązowy Krzyż Zasługi – również 1 osoba.

Sześćdziesiąt cztery osoby otrzymały medale Za Długoletnią Służbę, w tym 37 osób złoty medal, 19 – srebrny i 8 – brązowy. Wręczono również medale Komisji Edukacji Narodowej, które otrzymało 75 osób.

Uroczystość, podczas której wręczone zostały medale Komisji Edukacji Narodowej, odbyła się również 22 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Ełku. Nauczyciele, działacze społeczni i związkowi, pracownicy, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania  otrzymali odznaczenia z rąk Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego.

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej pozostałym wyróżnionym odbędzie się w późniejszym terminie.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki przemawia

 

Ułatwienia dostępu