14 września 2021

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” – 2 edycja

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz szkół ponadpodstawowych.

 

Cele ogólne projektu:

– rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego,

– budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych,

– ukazanie wpływu wojny na losy powstańców, cywilów i dzieci,

– poznanie życiorysów Powstańców,

– zapoznanie uczniów z materiałami źródłowymi (filmy, zdjęcia, ilustracje, teksty źródłowe),

– uświadomienie młodzieży konieczności kształtowania świadomości narodowej i postaw patriotycznych,

– uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie,

– poznanie lektur obowiązkowych: „Ziela na kraterze” Wańkowicza, twórczości K. K. Baczyńskiego,

– poznanie lektur uzupełniających (wybór),

– rozwijanie kompetencji kluczowych.

 

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.facebook.com/pg/Powsta%C5%84cy44-pami%C4%99tamy-104097168053194/posts/?ref=page_internal

Kontakt mailowy: powstancy44pamietamy@gmail.com.

 

Zgłoszenia (pełna nazwa szkoły, adres, województwo, klasa, nazwiska i adresy e-mail nauczycieli realizujących projekt) należy wysłać do końca września 2021 r.

Ułatwienia dostępu