20 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – trwa nabór wniosków na rok 2022

Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas do 31 października na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada.

Złożenie wniosku:

http://www.ko.olsztyn.pl/2021/10/22/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-nabor-wnioskow-na-rok-2022/

Link:

LINK

Pytania i odpowiedzi:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi–narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025

Link:

LINK

Ułatwienia dostępu