12 stycznia 2022

„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” – spotkanie online”

 

Dyrektorzy szkół podstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 8 lutego 2022 r. (wtorek) w godzinach 10.45-11.30 na platformie Webex odbędzie się spotkanie online pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” adresowane
do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydarzenie realizowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach kontynuacji projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci
i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Spotkanie online poprowadzi Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Podczas spotkania policjantka przypomni uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu, opowie o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi ustrzec.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 4 lutego 2022 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do spotkania online zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w zgłoszeniu (przed spotkaniem, tj. 7 lutego 2022 r.).

Szkoła biorąca udział w spotkaniu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Formularz nieaktywny