12 stycznia 2022

„Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii zimowych” – spotkanie online

 

Dyrektorzy szkół podstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 20 stycznia 2022 r. (czwartek) w godzinach 10.45-11.30 na platformie Webex odbędzie się spotkanie online „Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii zimowych” adresowane do uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydarzenie realizowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach kontynuacji projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Spotkanie online poprowadzą policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu
w domu, jak i poza nim, m.in. uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym, zagrożenia związane
z korzystaniem przez dzieci z Internetu, zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte akweny, zagrożenia związane z kontaktem z osobami nieznanymi.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 18 stycznia 2022 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do spotkania online zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w zgłoszeniu (przed spotkaniem, tj. 19 stycznia 2022 r.).

Szkoła biorąca udział w spotkaniu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Formularz zgłoszeniowy