21 lutego 2022

Projekt Kampania Kolejowe ABC II

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym Kampania Kolejowe
ABC II. Jest to druga edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego.

Celem Kampanii Kolejowe ABC II jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na terenach kolejowych, peronach
i przejazdach kolejowo-drogowych.

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego prezentującego założenia projektu i możliwość zgłoszenia placówki do udziału w projekcie.

 

Załącznik:

– List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446