1 marca 2022

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie planuje zorganizowanie nieodpłatnie szkolenia oraz egzaminu na Kartę Rowerową dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

 

Planowany termin zajęć: 12.03.2022 r. (sobota) w godzinach: 8.00 – 18.00.

Miejsce szkolenia: WORD Olsztyn, ul. Towarowa 17B (Dział BRD i Szkoleń – część teoretyczna – godz. 8.00 – 15.00) oraz plac manewrowy WORD (część praktyczna – godz. 16.00 – 18.00).

Egzamin: 19.03.2022 r., (sobota) godz. 8.00; WORD Olsztyn, ul. Towarowa 17B (część teoretyczna) oraz plac manewrowy (część praktyczna).

 

Przypominamy, że karta rowerowa jest jednym z dokumentów, które umożliwiają poruszanie się rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego po drodze publicznej osobie, która ukończyła 10. rok życia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Rowerowej (w tym karta zgłoszenia na szkolenie) są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie (zakładka: Szkolenia).

 

 

Załącznik: