15 kwietnia 2022

Ogólnopolska konferencja „Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce”

Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce”, która odbędzie się online 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00.

 

Konferencja realizowana jest przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki.

 

W ramach konferencji przedstawione zostaną m.in. aktualne wyniki badań IPZIN prowadzonych
w szkołach (marzec-kwiecień 2022). Przedstawiona zostanie również zaktualizowana wersja Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę.

 

Proszę Państwa Dyrektorów o upowszechnienie wśród nauczycieli informacji na temat konferencji.

 

Link do transmisji konferencji: https://youtu.be/9cg8vguAfxo

 

W załączeniu program konferencji.

 

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki