21 kwietnia 2022

List Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

W załączeniu przekazujemy list Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych.

 

Aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są dostępne w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy https://szczepienia.pzh.gov.pl/.

 

Nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach z tzw. wykazu leki 75+ lub wykazu leki ciąża+.

 

 

Załączniki:

List Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych.