8 czerwca 2022

Listy skierowane do dyrektorów i nauczycieli przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia przeprowadziła ogólnopolskie badania nad problemem przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej lat 15 w latach 2017-2020, których wyniki zostały zaprezentowane w pierwszym Raporcie Komisji [https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/].

Podjęcie działań profilaktycznych w wyżej wymienionych kwestiach jest efektywne tylko w ramach współpracy wszystkich środowisk, instytucji, których obowiązkiem jest dbanie o dobro dzieci.

Mając na uwadze nadchodzące wakacje, czyli czas podwyższonego ryzyka wystąpienia zachowań niepożądanych wobec małoletniego poniżej 15 roku życia Państwowa Komisja zaprasza do podjęcia wspólnych działań merytorycznych ze środowiskiem oświatowym.

 

 

Załączniki:

1. List do Dyrektorów Szkół

2. List do wychowaców klas I-III

3. List do wychowaców klas IV-VIII