13 lipca 2022

Konferencja międzynarodowa: „Doomed to repeat? Challenges of teaching 20th-century history”

Instytut Witolda Pileckiego w Warszawie zaprasza nauczycieli i edukatorów pracujących w muzeach i miejscach pamięci na międzynarodową konferencję: „Doomed to repeat? Challenges of teaching 20th-century history”.

Celem sympozjum jest wspólna refleksja nad najważniejszymi problemami  współczesnej edukacji historycznej,  w tym nad rozwijaniem wrażliwości na różne perspektywy oraz nad potencjałem nauczania historii dla rozwiązywania konfliktów międzynarodowych.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • multiperspektywiczność – narodowe i ponadnarodowe podejście do przeszłości,
  • różnice w nauczaniu na temat komunizmu pomiędzy krajami Zachodu, a krajami byłego bloku wschodniego,
  • historia jako narzędzie propagandy w świetle napaści Rosji na Ukrainę,
  • rola edukacji historycznej w procesach pojednania pomiędzy narodami,
  • nauczanie historii reżimów totalitarnych jako narzędzie edukacji obywatelskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 sierpnia 2022 r. Język obrad: angielski. Udział jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia są przyjmowane przez organizatorów do 24 lipca 2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: Link

 

Więcej informacji

Kontakt: itep@instytutpileckiego.pl